המנכ"לים

המנהל הכללי ממונה על הניהול השוטף של המוסד. תפקידו הוא להגדיר את אופן הפעילות של המנהלים תחתיו והעובדים, להיות אחראי על נכסיו של המוסד, לקבוע אסטרטגיה להצלחתו השיווקית ועוד ועוד.

מר מתניהו אנגלמן – מנכ"ל הטכניון

מר דוד ברקת – מנכ"ל אוניברסיטת בן גוריון

עו"ד שולמית גרי – סגנית נשיא למינהל וכספים – מכון וייצמן

מנחם גרינבלוםמנכ"ל אוניברסיטת בר אילן

מר מרדכי כהן מנכ"ל אוניברסיטת תל אביב

מר ברוך מרזןמנכ"ל אוניברסיטת חיפה

מר עמית שטרייטמנכ"ל האוניברסיטה הפתוחה

מר ישי פרנקלמנכ"ל האוניברסיטה העברית