הרכב ור"ה כיום

פרופ' פרץ לביא נשיא הטכניון, הוא יושב ראש ור"ה.

נשיאי האוניברסיטאות, חברי ור"ה האחרים הם:

פרופ' מנחם בן ששון, נשיא האוניברסיטה העברית בירושלים

פרופ' דניאל הרשקוביץ נשיא אוניברסיטת בר-אילן

פרופ' דניאל זייפמןנשיא מכון וייצמן

פרופ' רבקה כרמינשיאת אוניברסיטת בן גוריון בנגב

פרופ' קובי מצר נשיא האוניברסיטה הפתוחה

פרופ' יוסי קלפטרנשיא אוניברסיטת תל אביב

פרופ' רון רובין נשיא אוניברסיטת חיפה

גב' בילי שפירא, מנכ"לית האוניברסיטה העברית בירושלים, היא יו"ר פורום המנכ"לים של ור"ה.

 

עו"ד רחל בן ארי היא היועצת המשפטית של ור"ה.

גב' דבורה מרגוליס היא ראש מינהל ור"ה.