הרכב ור"ה כיום

פרופ' יוסי קלפטרנשיא אוניברסיטת תל אביב, הוא יושב ראש ור"ה.

נשיאי האוניברסיטאות, חברי ור"ה האחרים הם:

פרופ' פרץ לביא נשיא הטכניון

פרופ' אשר כהן, נשיא האוניברסיטה העברית בירושלים

פרופ' אריה צבן נשיא אוניברסיטת בר-אילן

פרופ' דניאל זייפמןנשיא מכון וייצמן

פרופ' רבקה כרמינשיאת אוניברסיטת בן גוריון בנגב

פרופ' קובי מצר נשיא האוניברסיטה הפתוחה

פרופ' רון רובין נשיא אוניברסיטת חיפה

מר ברוך מרזן, מנכ"ל אוניברסיטת חיפה, הוא יו"ר פורום המנכ"לים של ור"ה.

 

עו"ד רחל בן ארי היא היועצת המשפטית של ור"ה.

גב' דבורה מרגוליס היא ראש מינהל ור"ה.