הרכב ור"ה כיום

פרופ' רון רובין נשיא אוניברסיטת חיפה, הוא יושב ראש ור"ה.

נשיאי האוניברסיטאות, חברי ור"ה האחרים הם:

פרופ' פרץ לביא נשיא הטכניון

פרופ' אשר כהן, נשיא האוניברסיטה העברית בירושלים

פרופ' אריה צבן נשיא אוניברסיטת בר-אילן

פרופ' דניאל זייפמןנשיא מכון וייצמן

פרופ' דניאל חיימוביץ'נשיא אוניברסיטת בן גוריון בנגב

פרופ' יוסי קלפטרנשיא אוניברסיטת תל אביב

פרופ' מימי אייזנשטדט נשיאת האוניברסיטה הפתוחה

מר ברוך מרזן, מנכ"ל אוניברסיטת חיפה, הוא יו"ר פורום המנכ"לים של ור"ה.

עו"ד רחל בן ארי היא היועצת המשפטית של ור"ה.

גב' דבורה מרגוליס היא ראש מינהל ור"ה.